#WolneSądy

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”

18 listopada, 2021

Oddajemy w Państwa ręce raport Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”. Raport publikujemy w dniu symbolicznym – dziś bowiem mija dokładnie rok od zawieszenia sędziego Igora Tuleyi przez nielegalną Izbę Dyscyplinarną.

Jednym z celów Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS jest monitorowanie i archiwizowanie przypadków wywierania nacisku na sędziów, prokuratorów i innych przedstawicieli zawodów prawniczych. Archiwizowanie ich jest niezwykle ważne, po to by zachować pamięć o tym jakimi metodami władza represjonowała sędziów i jaka była skala tych represji.

Ten raport to właśnie próba zgromadzenia możliwie największej liczby przypadków wywierania nacisku na polskich sędziów, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w sposób usystematyzowany – od strony rodzaju dolegliwości, które spotykają sędziów i prokuratorów w związku z działaniami władzy politycznej.

Raport poświęcony jest odważnym sędziom i prokuratorom, którzy poddawani są nieustannym represjom, m.in. poprzez wszczynanie wobec nich postępowań wyjaśniających, dyscyplinarnych i karnych, degradacje na niższe stanowiska, obniżanie ich wynagrodzenia finansowego, delegacje do odległych jednostek.

Raport można pobrać ze strony KOS: https://komitetobronysprawiedliwosci.pl/raport-kos-2021/


powrót do strony głównej