#WolneSądy

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS kieruje apel o zwrócenie się do Komisji Weneckiej z prośbą o pilną opinię dotyczącą uchwalonej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

15 stycznia, 2023
Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS kieruje apel o zwrócenie się do Komisji Weneckiej z prośbą o pilną opinię dotyczącą uchwalonej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. W ubiegły piątek ustawę przyjął Sejm i przekazał ją do Senatu.
Apel KOS skierowany jest do Marszałka Senatu oraz przewodniczących Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
Uważamy, że pilna opinia Komisji Weneckiej będzie miała istotny wpływ na treść ewentualnych poprawek zgłoszonych przez Senat i doprowadzi do zgodności ustawy z Konstytucją, prawem unijnym i Europejską Konwencją Praw Człowieka. Rekomendacje Komisji Weneckiej przyczynią się też do “poprawy klimatu inwestycyjnego, w szczególności przez ochronę niezależności sądów”, który to wymóg był podstawą dla sformułowania “kamieni milowych” dotyczących sądownictwa.
Ufamy, że wzorem postępowania ustawodawczego w 2020 roku, gdy Senat rozpatrywał tzw. “ustawę kagańcową”, także tym razem izba wyższa parlamentu stanie w obronie podstawowych wartości oraz praw i wolności człowieka.
Apel podpisali Partnerzy KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich
Stowarzyszenie Sędziów Themis
Stowarzyszenie Prokuratorów “Lex Super Omnia”
Wolne sądy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
INPRIS
Archiwum Osiatyńskiego
Amnesty International Polska
Fundacja FOR (Forum Obywatelskiego Rozwoju)
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych
Forum Współpracy Sędziów
Stowarzyszenie Adwokackie “Defensor Iuris” #DI

2023-01-15-List_KOS_Senat_ustawa_SN


powrót do strony głównej