#WolneSądy

ETPCz przyjął do rozpoznania kolejną skargę – Ferek przeciwko Polsce

10 listopada, 2022

Trybunał zakomunikował (przyjął do rozpoznania) sprawę sędziego Ferka pod art. 6 Konwencji O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (prawo do sądu), art. 8 (prawo do życia prywatnego i rodzinnego), art. 10 (swoboda wypowiedzi), art. 18 (granice stosowania ograniczeń praw) oraz art. 1 do protokołu nr. 1 (ochrona własności). W Trybunale jest już ponad 100 spraw, które dotyczą niezawisłości sędziowskiej i działania systemu wymiaru sprawiedliwości.

Co należy wiedzieć o sprawie:

  • Sędzia wydał 3 orzeczenia, w których opierając się na orzeczeniach TSUE i ETPCz podważył orzeczenia wydane z udziałem neo-sędziów oraz pominął orzeczenie wydane przez TK Julii Przyłębskiej.
  • 16.11.2021 r. Sędzia został zawieszony wraz z obniżeniem wynagrodzenia o 50 procent. Działanie ID stanowiło naruszenie prawa europejskiego, ponieważ zgodnie z postanowieniem z 21.07.2021 r. TSUE nakazał m.in. zawieszenie działalności ID.
  • Wadliwy był też sam przebieg postępowania. Sędzia został pozbawiony prawa do obrony, ponieważ nie został powiadomiony o posiedzeniu w jego sprawie, a informacja o przeprowadzeniu posiedzenia w dniu 16.11.2021 r. nie została opublikowana.

Sprawę prowadzą: adw. Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart-Dubois i adw. Michal Wawrykiewicz w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.


powrót do strony głównej