#WolneSądy

Sprawa SSN Anny Owczarek przed WSA – odwołanie od uchwał neoKRS

Klient:

Anna Owczarek – sędzia Sądu Najwyższego

Przedmiot sprawy:

Odwołanie od uchwały neoKRS o negatywnym zaopiniowaniu jej przydatności do dalszego orzekania (po 65 r.ż.)

Właściwy sąd: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Status sprawy:

Sprawa została zakończona (umorzona) z uwagi na zmiany legislacyjne w ustawie o SN i o KRS po wydaniu interim measure przez TSUE w sprawie sędziów SN i NSA, wymuszające umorzenie.


powrót do strony głównej