#WolneSądy

Sprawa SSN Anny Owczarek przed Sądem Najwyższym – odwołanie od uchwał neoKRS

Klient:

Anna Owczarek – sędzia Sądu Najwyższego

Przedmiot sprawy:

Odwołanie od uchwały neoKRS o negatywnym zaopiniowaniu jej przydatności do dalszego orzekania (po 65 r.ż.)

Właściwe sądy:

Sąd Najwyższy – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – odesłanie prejudycjalne (status Izby Dyscyplinarnej)

Status sprawy:

  • SN – Sprawa została zakończona pomyślnie z uwagi na zmiany legislacyjne w ustawie o SN i o KRS po wydaniu interim measure przez TSUE w sprawie sędziów SN i NSA (przywrócenie do orzekania)
  • TSUE – Pytania prejudycjalne finalnie wycofane w związku z rozpoznaniem przez TSUE sprawy A.K. (nakreślenie kryteriów oceny niezależności KRS i Izby Dyscyplinarnej) i późniejsze orzeczenia SN

 


powrót do strony głównej