#WolneSądy

Minister Czarnek przeprasza za słowa o LGBT!

W związku z ugodą zawartą pomiędzy prof. Jakubem Urbanikiem a Ministrem Przemysławem Czarnkiem w procesie o naruszenie dóbr osobistych wytoczonego przez prof. Urbanika, Minister Edukacji Narodowej opublikował przeprosiny na swoich kanałach społecznościowych.

Przypominamy, że pozew przeciwko Ministrowi został złożony za słowa:
”Brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją” oraz „Nie ma wątpliwości, że cała ta ideologia LGBT wyrastająca z neomarksizmu (a ten z marksizmu) pochodzi z tego samego korzenia, co niemiecki narodowy socjalizm hitlerowski, który jest odpowiedzialny za wszelkie zło II wojny światowej, zniszczenie Warszawy i zamordowanie powstańców”.

Prof. Jakub Urbanik – jest osobą nieheteronormatywną, aktywną w działaniach na rzecz ochrony praw osób LGBT+. Jest też nauczycielem akademickim. Słowa użyte przez Pozwanego naruszyły jego dobra osobiste Naruszenie to miało charakter bezprawny, było zawinione i stało w rażącej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Wypowiedzi p. Czarnka, sformułowane w pełni świadomie i z określonym politycznym celem, naruszają dobra Powoda w szczególności ten sposób, że wykluczają go ze wspólnoty, antagonizują przeciwko niemu cześć społeczeństwa, obniżają poczucie akceptacji oraz wzbudzają uzasadniony lęk i poczucie zagrożenia.

Bardzo dziękujemy aplikantom adwokackim Barnaba Rud-Chlipalski i Michał Terebecki za nieocenioną pomoc w tej sprawie.

Komentarz adw. Sylwii Gregorczyk – Abram i adw. Michała Wawrykiewicza

 


powrót do strony głównej