#WolneSądy

Izba Odpowiedzialności Zawodowej odmówiła 14 września 2022 r. zawieszenia sędziów Adama Synakiewicza, Marty Pilśnik i Anny Bator-Ciesielskiej

Izba Odpowiedzialności Zawodowej miała wczoraj rozpatrywać sprawy 5 sędziów: Wojciecha Maczugi, Rafała Lisaka, Anny Bator-Ciesielskiej, Adama Synakiewicza i Marty Pilśnik. IOZ rozpoznała sprawę sędzi Bator-Ciesielskiej merytorycznie i nie zgodziła się na jej zawieszenie uznając, że nie popełniła rzekomych czynów dyscyplinarnych. Sprawa sędziego Synakiewicza i sędzi Pilśnik została umorzona z powodów proceduralnych. Sprawa sędziów Maczugi i Lisaka została wcześniej zdjęta z wokandy.


Pełnomocnikami sędziego Adama Synakiewicza są SSN Piotr Prusinowski SSN Jarosław Matras Adw. Michał Wawrykiewicz w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS. 


Oko.press


powrót do strony głównej