#WolneSądy

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych łamie zabezpieczenie ETPCz ws. sędziego Żurka

31 stycznia, na niejawnym posiedzeniu, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ws. sędziego Żurka z Sądu Okręgowego w Krakowie. To działanie Izby stanowi jawne złamanie zabezpieczenia ETPCz wydanego 18 października 2022 roku.
Przypominamy o sprawie sędziego Żurka:
Sędzia Waldemar Żurek z Sądu Okręgowego w Krakowie do 2018 r. pełnił funkcję rzecznika legalnej KRS. Jest on jednym z najbardziej prześladowanych przez władzę sędziów: stawiane są mu kolejne zarzuty. W wyroku z 16 czerwca ETPCz uznał, że w sprawie sędziego doszło do naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji, czyli prawa do sądu. Trybunał dopatrzył się też naruszenia art. 10 stwierdzając że ogólne prawo do wolności wypowiedzi sędziów w sprawach dotyczących funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości może zostać przekształcone w odpowiadający mu obowiązek zabierania głosu w obronie praworządności i niezawisłość sądownictwa, gdy te podstawowe wartości są zagrożone
Kiedy w prywatnych sprawach sędziego Żurka dotyczących m.in rozliczeń majątkowych z byłą żoną zapadły korzystne dla niego wyroki, Zbigniew Ziobro korzystając z instrumentu skargi nadzwyczajnej zaskarżył je do powołanej przez PiS Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych. W październiku 2022 r. ETPCz wydał zabezpieczenie w dwóch sprawach sędziego wstrzymujące rozpoznanie skarg Ministra Sprawiedliwości. Ponadto, Trybunał uznał, że Izba Kontroli powołana przez neo-KRS nie spełnia wymogów niezwisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą (zgodnie z art. 6 Konwencji). W związku z tym Izba nie może zająć się żadną ze skarg złożonych przez Ziobrę.
Pełnomocnikami sędziego są: mec. Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Ejchart-Dubois mec. Katarzyna Wiśniewska i mec. Michał Wawrykiewicz. Sprawę prowadzimy w ramach Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

powrót do strony głównej