#WolneSądy

ETPCz wydał zabezpieczenie w sprawach sędziego Żurka

Na wniosek prawników z Wolnych Sądów Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zakazuje działania Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – przełomowe zabezpieczenie (interim measure zgodnie z Rule 39).
O co chodzi w tej sprawie?
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro złożył w sprawie sędziego Waldemara Żurka dwie skargi nadzwyczajne (które rozpoznaje właśnie Izba Kontroli) kwestionujące prawomocne, korzystne wyroki zapadłe w jego sprawach. Obie skargi dotyczą prywatnych spraw sędziego Żurka. Więcej można o nich przeczytać tu:
Co oznacza wydane zabezpieczenie?
Trybunał uznał, że Izba Kontroli powołana przez neo-KRS nie spełnia wymogów niezwisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą (zgodnie z art. 6 Konwencji). W związku z tym Izba nie może zająć się żadną ze skarg złożonych przez min. Ziobrę w sprawie sędziego Żurka.
Do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał żadna decyzja merytoryczna w żadnej z tych spraw nie może zostać podjęta.
Pełnomocnikami sędziego są: Sylwia Gregorczyk-AbramMaria Ejchart-Dubois, Katarzyna Wiśniewska i Michał Wawrykiewicz w ramach Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS.

powrót do strony głównej