#WolneSądy

Sprawa opozycjonistów przeciwko Zybertowiczowi o naruszenie dóbr w związku z tzw. debatą oksfordzką

Klienci:

Uczestnicy obrad Okrągłego Stołu (38 opozycjonistów strony solidarnościowej), m.in. Władysław Frasyniuk, Zbigniew Bujak, prof. Adam Strzembosz, Ludwika Wujec, Andrzej Celiński, Ryszard Bugaj

Przedmiot sprawy:

Pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko Andrzejowi Zybertowiczowi, doradcy Prezydenta RP, w związku z jego wypowiedzią podczas debaty oksfordzkiej w Pałacu Prezydenckim: „Tak jak do dziś wielu obserwatorów nie uświadamia sobie, jak głęboka prawda była w komentarzu Andrzeja Gwiazdy, który powiedział, że podczas obrad Okrągłego Stołu komuniści podzielili się władzą z własnymi agentami”

Właściwy sąd: Sąd Okręgowy w Warszawie

Stan sprawy:

Strony wymieniły stanowiska. Odbył się jeden termin rozprawy. Obecnie zaplanowane dwa kolejne, na których przesłuchiwani będą powodowie

Wybrane publikacje prasowe:


powrót do strony głównej