NEWSLETTER WESPRZYJ

#WolneSądy

Postępowania sądowe

Postępowania przed sądami krajowymi

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych łamie zabezpieczenie ETPCz ws. sędziego Żurka

Minister Czarnek przeprasza za słowa o LGBT!

Izba Odpowiedzialności Zawodowej odmówiła 14 września 2022 r. zawieszenia sędziów Adama Synakiewicza, Marty Pilśnik i Anny Bator-Ciesielskiej

Izba Odpowiedzialności Zawodowej odmówiła uchylenia immunitetu sędziemu WSO Piotrowi Raczkowskiemu

Uchylenie zawieszenia sędziego Pawła Juszczyszyna przez Izbę Dyscyplinarną

Prywatny akt oskarżenia Ewy Podleśnej przeciwko dziennikarzom TVP

Pozew prof. Jakuba Urbanika przeciwko Ministrowi Edukacji i Nauki

Sprawa naklejek „Strefa wolna od LGBT”

Sprawa opozycjonistów przeciwko Zybertowiczowi o naruszenie dóbr w związku z tzw. debatą oksfordzką

Europejski Trybunał
Praw Człowieka

ETPCz wydał zabezpieczenie w sprawach sędziego Żurka

Kolejna skarga sędziego do ETPCz w zw. z pozbawieniem prawa do sądu

Skarga sędziego do ETPCz w związku z pozbawieniem prawa do sądu

Druga skarga do ETPCz w związku z odwołaniem ze stanowiska wiceprezesa sądu przez MS

Skarga do ETPCz w związku z odwołaniem ze stanowiska wiceprezesa sądu przez MS

Skarga (2) sędziego Igora Tuleyi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Skarga sędziego Igora Tuleyi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sprawa W. Żurka najpierw przed SN, a następnie przed TSUE (C-487/19)

Sprawa Andrzeja Kuby zakończona wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019 r.

fe3rfreferfeefe
frfr


powrót do strony głównej