#WolneSądy

Postępowania sądowe

Wniosek o uchylenie immunitetu prof. Małgorzacie Gersdorf, byłej Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego

czytaj całość

Sprawa Gersdorf i Rączka przeciwko Piotrowiczowi

czytaj całość

Drugi pozew o ustalenie istnienia stosunku służbowego Sędziego Sądu Najwyższego w służbie czynnej

czytaj całość

Pozew o ustalenie istnienia stosunku służbowego Sędziego Sądu Najwyższego w służbie czynnej

czytaj całość

Skarga sędziego NSA Janusza Zajdy na przeniesienie w stan spoczynku przez Prezydenta RP

czytaj całość

Wniosek MS o unieważnienie wyroku SN z 5 grudnia 2019 r.

czytaj całość

Sprawa Andrzeja Kuby przed sądami administracyjnymi w związku z przeniesieniem w stan spoczynku

czytaj całość

Sprawa Andrzeja Kuby zakończona wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019 r.

czytaj całość

powrót do strony głównej