#WolneSądy

Polscy prawnicy żądają rozliczenia zbrodni wojennych

24 lutego, 2023

My, przedstawiciele zawodów prawniczych, których misją jest stać na straży wolności, sprawiedliwości i pokoju na świecie, chcemy głośno wyrazić nasz sprzeciw wobec nieustannego łamania standardów i praw człowieka dokonywanych przez Rosję na terenach niepodległej Ukrainy. Żądamy sprawiedliwości dla ofiar wojny i rozliczenia zbrodniarzy wojennych. O utworzenie specjalnego trybunału w tym celu apelowała również na forum ONZ 22 lutego br. Ołena Zełenska – pierwsza dama Ukrainy.

Nasz sprzeciw to wyraz moralnego weta i wezwanie do solidarności z narodem ukraińskim. To nasza wspólna odpowiedzialność stanąć w obronie wolności i godności ludzkiej. Po doświadczeniach II Wojny Światowej nie możemy pozwolić na to, aby sprawcy okrutnych zbrodni przeciwko ludzkości pozostali bezkarni. Ofiary tej wojny zasługują na sprawiedliwość.

W ramach sprzeciwu wobec bezprawnej agresji Rosji na Ukrainę Inicjatywa #Wolne Sądy stworzyła film, w którym udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki środowiska prawniczego, m.in.: Dr Michał Laskowski – Sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Karnej, Dr Hanna Machińska – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2017-2022, Prof. Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich w latach 2015-2021, adw. Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mikołaj Pietrzak – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prof. Mirosław Wyrzykowski – Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2001-2010, sędzia Igor Tuleya – Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, sędzia Waldemar Żurek – Stowarzyszenie Sędziów „Themis” oraz prokuratorka Katarzyna Kwiatkowska. W filmie wzięli udział także aplikanci i aplikantki adwokaccy oraz studentki i studenci prawa.

 


powrót do strony głównej